Vad är EPC-lampa?

Vad är EPC-lampa?

16 maj 2024 Av Av Stephen Sanders

En EPC-lampa (Electronic Power Control) är en varningslampa i bilar från Volkswagen-koncernen (VW, Audi, Skoda och Seat) som indikerar ett fel i bilens elektroniska system relaterat till motor och drivlina. När lampan lyser bör du omedelbart kontakta en auktoriserad verkstad för att diagnostisera och åtgärda problemet, eftersom det kan påverka bilens prestanda och säkerhet.

Vanliga orsaker till att EPC-lampan tänds

EPC-lampan i din bil är ett varningstecken som informerar om ett problem i bilens elektroniksystem. 

Några av de vanligaste orsakerna är:

 • Problem med motorns styrenhet (ECU): Störningar i bilens dator kan påverka motorfunktionen.
 • Felaktiga gaspedal sensorer: Problem med sensorerna kan orsaka oregelbundet motorvarvtal.
 • Störningar i tändsystemet: Dåliga tändstift eller tändkablar kan försämra motorns prestanda.
 • Fel på bromsljuskontakten: En trasig bromsljuskontakt kan påverka bilens elektronik.
 • Problem med gasspjällsventilen: Föroreningar eller fel i gasspjällsventilen kan leda till driftproblem.
 • Fel på luftmassemätaren (LMM): En defekt LMM kan påverka motorns effektivitet.
 • Problem med adaptiv farthållare (ACC): Fel i systemet på adaptiv farthållare kan påverka körkomforten.
 • Dåligt batteri eller låg batterispänning: Ett dåligt batteri kan orsaka elektroniska problem.
 • Skadade kablar eller kontakter: Lösa eller skadade ledningar kan störa bilens system.
epc ljuset

Kan man köra med tänd EPC-lampa?

När EPC-lampan tänds på din instrumentpanel, är det ett tecken på att något inte står rätt till med bilens elektroniska system. Det är möjligt att fortsätta köra, men det är viktigt att vara medveten om att det kan finnas risk för motorskador och förlorad effekt på din bil.

Åtgärder du bör överväga:

 • Besök en verkstad: Boka in ett besök hos en auktoriserad verkstad för felsökning och reparation.
 • Var uppmärksam på bilens beteende: Om du märker att fordonet kör annorlunda, som om det saknar kraft eller reagerar långsamt på gaspedalen, kan det indikera ett mer allvarligt problem.

Vanliga frågor och svar

Vad betyder EPC på en bil?

EPC står för Electronic Power Control och är en varningslampa som indikerar problem med motorns elektroniska styrsystem.

Hur länge kan man köra med gul Motorlampa?

Det rekommenderas att åtgärda problemet omedelbart. Att köra längre sträckor med en tänd gul motorlampa kan orsaka ytterligare skador på motorn.