Varningslampa på bil

Varningslampa på bil

16 maj 2024 Av Av Stephen Sanders

Att förstå bilens varningslampor är avgörande för en säker körning. Artikeln förklarar betydelsen av olika färger på varningslamporna på instrumentpanelen. Röda lampor kräver omedelbar åtgärd, gula/orange signalerar kommande problem, och gröna/blå lampor är informativa.

Vad betyder färgerna på varningslamporna i bilen?

När du kör bil är det avgörande att förstå betydelsen av de olika färgerna på varningslamporna i instrumentpanelen.  Varningslamporna kan variera i betydelse beroende på deras färg, och att känna till detta kan göra stor skillnad i hur du reagerar på dem.

Röda lampor

Röda varningslampor är de mest angelägna och kräver din omedelbara uppmärksamhet. De signalerar att det finns ett allvarligt problem med ditt fordon som kan innebära en säkerhetsrisk.

Gula/orange lampor

Gula eller orange varningslampor tyder på problem som inte är omedelbart farliga, men som bör åtgärdas snart för att undvika framtida skador.

Gröna/blå lampor

Gröna och blå lampor indikerar att vissa bilfunktioner är aktiva och fungerar som de ska. De är informativa och kräver ingen omedelbar åtgärd.

Vad betyder bilens varningslampor

Vad betyder bilens varningslampor?

Beroende på vilka lampor som lyser på din instrumentbräda är det avgörande att du känner till den underliggande betydelsen för att snabbt kunna hantera situationen och upprätthålla din säkerhet.

Röda varningslampor

 • Oljetryckslampa: Denna lampa indikerar att ditt fordon har för lågt oljetryck. Var snabb med att stanna bilen och kontrollera oljenivån.
 • Motortemperatur: När denna lampa tänds kan det innebära att motortemperaturen är för hög och att kylsystemet kan vara defekt.
 • Bromslampor: Tänds denna lampa kan det betyda att parkeringsbromsen är åtdragen, eller att det är brist på bromsvätska.
 • Allmän varning: En röd triangel med ett utropstecken varnar för flera möjliga allvarliga problem.
 • Airbaglampa: En tänd lampa indikerar problem med bilens airbagsystem.

Gula/orange varningslampor

 • Motorlampa: Om denna lampa lyser kan det tyda på ett motorproblem och du bör besöka en verkstad.
 • Bränslelampa: Denna lampa signalerar att det är dags att tanka snarast.
 • Spolarvätska lampa: En indikation på att du bör fylla på spolarvätskan.
 • Partikelfilter varning: Speciellt för dieselbilar, betyder detta att partikelfiltret bör kontrolleras.
 • Service lampa: Tänd lampa innebär att det är dags för bilens rutinservice.

Gröna/blå varningslampor

 • Helljuslampa: Detta indikerar att helljuset är aktiverat.
 • Halvljuslampa: Lampor som visar att halvljuset är på.
 • Nödljuslampa: Lyser när nödljusen är aktiverade.

Övriga Varningslampor

 • Säkerhetsbälteslampa: Uppmanar till att fastspänna säkerhetsbältet.
 • Dörrlampa: Informerar om att en eller flera dörrar inte är korrekt stängda.
 • Däcktryckslampa: Påminner om att kontrollera och justera lufttrycket i däcken.

Specifika Systemvarningar

 • ABS-lampa: Indikerar ett eventuellt problem med anti-låssystemet.
 • Körfältsassistans: Denna lampa lyser när körfältsassistenten är i funktion eller om det finns ett problem med systemet.
 • Stabilitetssystem (ESP/Antisladd): Informerar om att systemet antingen just aktiverats eller uppvisar ett fel.
 • Döda vinkel-varning: Varnar för föremål eller fordon i din döda vinkel.

Vanliga frågor och svar

Varför lyser varningslampan?

Varningslampor lyser för att indikera ett problem eller en nödvändig åtgärd med fordonet, till exempel motorproblem, lågt oljetryck, eller trasiga lampor.

Vad betyder Varningssymbolerna?

Varningssymboler visar specifika problem som lågt oljetryck, hög motortemperatur, bromssystemproblem, eller lågt däcktryck.

Vad betyder lampan på instrumentbrädan?

Varningssymboler visar specifika problem som lågt oljetryck, hög motortemperatur, bromssystemproblem, eller lågt däcktryck.

Vilken lampa tänds när batteriet inte laddas?

En röd batterisymbol tänds när batteriet inte laddas.