Nya regler för A-traktor (införda 31 augusti 2023)

Nya regler för A-traktor (införda 31 augusti 2023)

16 maj 2024 Av Av Stephen Sanders

Från och med den 31 augusti 2023 har nya regler trätt i kraft för dig som förare eller passagerare i en A-traktor. Syftet med de nya bestämmelserna är att öka säkerheten på vägarna. Här följer en sammanställning av de viktigaste förändringarna.

Nya regler från och med 2023

De viktigaste förändringarna är:

  1. Krav på bilbälte: Alla som färdas i en A-traktor måste använda bilbälte.
  2. Begränsning av passagerare: Endast en passagerare per avsedd sittplats är tillåten. Passagerare får endast sitta på platser som är avsedda för passagerare.
  3. Maxhastighet: Den högsta tillåtna hastigheten är 30 kilometer i timmen. Det är inte tillåtet att ”frirulla” snabbare än så i nedförsbacke. A-traktorn får inte heller vara konstruerad för att kunna köra snabbare än denna hastighet.
  4. Trimning och olovlig körning: Trimning av A-traktorer är förbjuden och kan leda till dagsböter för olovlig körning​.

Vanliga frågor och svar

När kommer nya regler för A-traktor 2023?

De nya reglerna för A-traktorer trädde i kraft den 31 mars 2023.

Vad är de nya reglerna för A-traktorer?

De nya reglerna inkluderar en maxhastighet på 30 km/h, krav på bältesanvändning och förändrade tekniska specifikationer för att förhindra manipulation av hastigheten.

Får man sitta tre i en EPA?

Nej, endast två personer får sitta i en EPA-traktor, inklusive föraren.

När höjs åldersgränsen på A-traktor?

Det finns inga aktuella planer på att höja åldersgränsen för A-traktorer, som för närvarande är 15 år.