Volvos elsatsning och rabatt på laddning

Volvos elsatsning och rabatt på laddning

9 juni 2021 Av Av Stephen Sanders

I början av 2021 gick Volvo ut med nyheten att år 2030 ska de endast sälja elbilar och därmed helt sluta med förbränningsmotorer. Tidigare var deras strategi att hälften av bilarna år 2025 skulle vara elbilar. Men nu satsar de alltså större. Den nya satsningen presenterades i samband med att Volvo lanserade sin första elbil helt utan förbränningsmotor och hybridfunktion. Det är Volvo C40 Recharge som har en räckvidd på 420 kilometer på en laddning.

Det är tydligt att de tar stora steg mot att bli en mer hållbar organisation sett ur klimatsynpunkt. Förutom sin stora satsning är deras fabrik i Torslanda numera klimatneutral och i framtiden kommer all bilförsäljning ske via nätet. Det sistnämnda med försäljning på nätet kommer ske från och med modellår 2022.

Flera laddningslösningar för att underlätta för elbilarna

En utmaning för elbilarna idag är antalet laddningsstationer i Sverige och övriga världen. Stora aktörer som Tesla har egna laddningsstationer medan det finns företag som samarbetar med olika bilmärken för laddning. I och med Volvos satsning mot bara elbilar behöver de även se över möjligheter för laddning till sina konsumenter.

Idag, den 9 juni 2021, gick de ut med nyheten att de har inlett ett samarbete som ger Volvoägare ett sänkt laddningspris jämfört med andra elbilar. Samarbetet är inlett med Plugsurfing som bland annat äger Ionity där BMW, Volkswagen och andra aktörer är kopplade.

Elen och laddningen kostar per kWh. Enligt Plugsurfings hemsida kostar en kWh 10,97 kronor. Priset som ägarna till en elbil från Volvo får kommer från den 1 juli 2021 vara 3,53 kronor. Ionity har mer än 340 laddningsstationer i 24 länder. Genom det här samarbetet får Volvoägare också rabatt på laddning hos Mer i Sverige, 5 kronor per kWh.

Internt kommer Volvo utveckla sin app, Volvo Cars, till att integreras i laddningsupplevelsen. Appen ska utvecklas med funktioner som navigering till laddningsstationer, fjärrstyrning av laddning, laddningsnotiser och betalningar. Målet är att göra varje steg i laddningsprocessen enklare och därmed göra det bekvämt för ägaren av en elbil.

Livet med elbil kommer närmare oss alla, och verkar bli enklare och enklare. När går du över?